Close

Google Translate

Choose language in the menu to the right.

Use Google to translate the web site.

We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Google Translate Logotype
Sök
Sök

Tekniska villkor för anslutning

Vid utformning av elproduktionsanläggning ska kunden särskilt beakta följande punkter i de Allmänna avtalsvillkoren (Nät 2012 K/N): 3.6, 3.8, 3.10, 3.11,3.12

Av dessa punkter följer bland annat att:

• Nässjö Affärsverk Elnät AB ska alltid kontaktas innan installationen påbörjas.

• Allt installationsarbete ska utföras av behörig installatör.

Elproduktionsanläggningen och installationen ska uppfylla följande författningar och standarder:

• Elsäkerhetsverkets föreskrifter och allmänna råd om viss elektriskt materiel. Läs mer om Elsäkerhetsverkets föreskrifter