Close

Google Translate

Choose language in the menu to the right.

Use Google to translate the web site.

We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Google Translate Logotype
Sök
Sök

Före installation, egenproducerad el

  • Kontrollera med kommunen om du behöver bygglov eller andra tillstånd för att uppföra en produktionsanläggning där du bor. Kontaktuppgifter till Nässjö kommun
  • Beräkna din effekt. Tänk på att maxeffekten för mikroproduktion är 43,5 kW.
  • Ta kontakt med flera elinstallatörer för att se vem som kan erbjuda dig bäst hjälp. Installation av solceller är relativt nytt och kunskapen hos elinstallatörer kan variera.
  • Den installatör du väljer ska skicka in en föranmälan för produktionsabonnemang till Nässjö Affärsverk Elnät AB. Föranmälan skickas antingen in via en särskild blankett eller digitalt via föranmälan.nu. Den ska bland annat innehålla kunduppgifter och teknisk information om produktionsanläggningen. Tänk på att det måste vara samma kund som står för konsumtionsabonnemanget och produktionsabonnemanget. Här kan du läsa mer om föranmälan

Tänk på att konsumtion och produktion av el ska ske via samma huvudsäkring och samma elmätare. Om det behövs en ny eller ändrad anslutning kommer du få en offert från Nässjö Affärsverk Elnät AB på kostnaden. När vi är överens om förutsättningarna för installationen går det att påbörja arbetet.