Close

Google Translate

Choose language in the menu to the right.

Use Google to translate the web site.

We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Google Translate Logotype
Sök
Sök

Efter installation, egenproducerad el

  • När installationen är klar ska en färdiganmälan för produktionsabonnemanget göras till oss av din elinstallatör. Efteranmälan skickas antingen in via en särskild blankett eller digitalt via föranmälan.nu. Protokoll från elinstallatören ska bifogas. Här kan du läsa mer om färdiganmälan
  • Nässjö Affärsverk Elnät AB byter din elmätare till en som mäter i båda riktningarna (produktion och konsumtion). Bytet är kostnadsfritt, men mycket viktigt. För om vi inte byter elmätaren riskerar du att få betala för den el du producerar. Detta eftersom en vanlig elmätare inte märker någon skillnad på den el som produceras eller konsumeras. I tidplanen bör man ta hänsyn till att ett mätarbyte genomförs inom 10 arbetsdagar.
  • Nässjö Affärsverk Elnät AB betalar ut en ersättning till kund för överproducerad el, så kallad nätnytta. Se "Avgifter och ersättning, mikroproduktion el 2017" 
  • Nätnyttan är momsbefriad så länge man inte har tecknat separat avtal med ett elhandelsföretag om att sälja den el man producerar (inmatad el). Försäljning av inmatad el räknas som ekonomisk verksamhet, vilket i sin tur innebär att man måste vara momsregistrerad. Du som vet med dig att du kommer bedriva försäljning av inmatad el bör anmäla ditt momsregistreringsnummer (VAT‐nummer) till oss så ersättningen betalas ut med moms. Detta kan göras via den färdiganmälan din elinstallatör ska lämna in till oss.