Close

Google Translate

Choose language in the menu to the right.

Use Google to translate the web site.

We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Google Translate Logotype
Sök
Sök
hus med solpaneler på tak

Funderar du på att skaffa solceller?

Solceller är en lönsam investering som sänker dina elkostnader och hjälper vår planet. Solceller kan också bidra till att sänka dina elkostnader och höja värdet på din bostad. Dessutom har solceller en garanterad livslängd på 25–30 år som gör att du kan producera egen el under många år framöver. Med solceller på taket har du också rätt till skattereduktion på kostnaden för både arbete och material. Tillsammans med Bixia och samarbetspartnern 1KOMMA5° får du hjälp genom hela processen – från montering och installation, till självförsörjande elproducent.

Du kan läsa mer om erbjudandet på www.bixia.se