Close

Google Translate

Choose language in the menu to the right.

Use Google to translate the web site.

We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Google Translate Logotype
Är din häck en trafikfara?

Tack för att du sågar ner, beskär, tar bort och gör trottoaren säker. Klicka på bilden och läs mer!

Soluppgång i Stadsparken

Stillhet, lugn och ro...

Ramsjöholm

Den lilla kraftstationen...

Grusupptagning

Nu är vi klara med vårstädningen av 25 mil gator och 10 mil gång- och cykelvägar!

Skiss över Södra torget

I april startar Nässjö kommun tillsammans med Nässjö Affärsverk upp ombyggnationen av Södra torget i Nässjö. Fler parkeringar, laddstolpar för elbilar och en förskönad miljö med bland annat nya träd är slutmålet! För att minska risken för översvämningar så kommer regnvatten att tas omhand i diken med makadam mellan trädraderna. För att öka trivseln kvälls- och nattetid kommer träden i kanten av parkeringsplatsen belysas med markstrålkastare.

Nyheter

Grävarbete

Till och med v.22 arbetar vi med underhåll av fjärrvärmenätet utmed Queckfeldtsgatan i Nässjö. Detta innebär att framkomligheten på Queckfeldtsgatan, vid viadukten, kommer att vara starkt begränsad. Vi ber om överseende med de eventuella trafikproblem detta medför.

Vi samlar in miljöfarligt avfall!

Nu ger vi oss ut på turné för att samla in ditt miljöfarliga avfall. Under maj månad besöker vi Nässjö, Malmbäck, Bodafors, Forserum och Anneberg.
Rensa förråd och garage på färger, lacker, lim, sprayburkar, oljerester med mera och lämna det till oss! Då gör du en god gärning och hjälper till att värna om vår miljö.

Kortbetalning på Boda Avfallsanläggning

För privatpersoner är det kostnadsfritt att lämna i stort sett alla typer av grovavfall. Men ska du  slänga impregnerat virke, t ex från en altan eller gamla tryckimpregnerade slipers så tar vi ut en avgift. Kanske hör du till dem som inte har kontanter i plånboken? För att göra det lite enklare för dig kan du nu betala med kort på Boda Avfallsanläggning.

Har du synpunkter på vårt arbete - hör gärna av dig direkt till oss!

Biomull m blomma

Biomullen beräknas vara klar i början av maj, och kan hämtas utan kostnad utanför Nässjö Avloppsreningsverk. Du tar med eget kärl/kärra samt egen spade när du hämtar. Kontrollera gärna att vi har hemma innan du åker ut till oss. Biomull är populär och kan tidvis vara slut.

Öppettider
Kundservice, Boda mm
Påsar för matavfall
Se var du hämtar nya
SMS-Påminnelse
Missa inte sophämtningen
Pågående arbeten
Det här gör vi just nu
Nässjö Affärsverk
Vilka är vi och vad gör vi?
Upphandlingar
Gör affärer med oss
Vitvaror
Beställ hämtning
Jobba hos oss
Har vi någon tjänst till dig?