Close

Google Translate

Choose language in the menu to the right.

Use Google to translate the web site.

We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Google Translate Logotype
Är din häck en trafikfara?

Tack för att du sågar ner, beskär, tar bort och gör trottoaren säker. Klicka på bilden och läs mer!

Soluppgång i Stadsparken

Stillhet, lugn och ro...

Ramsjöholm

Den lilla kraftstationen...

Glad sommar!

Nyheter

Storesjön sommar 16:9

Hjälp oss att ta hand om vattnet i Spexhultasjön och Storesjön, sjöar där vi hämtar vårt dricksvatten. Boende och besökare i området runt sjöarna och dess vattendrag har särskilda regler att följa. Nu i sommartid ligger väl närmast till hands att komma ihåg att trafik med motorbåtar eller andra motorfordon i sjöarna generellt inte är tillåtet. Undantag gäller för båt med fyrtaktsmotor som drivs med alkylatbensin. För Storesjön gäller dessutom max 8 hk.

Trädgårdspool

Innan du fyller eller tömmer din pool vill vi ge dig några tips! Tänk på att det går åt mycket vatten och tar lång tid att fylla upp en pool. Innan du börjar bör du kontrollera att det inte finns några rekommendationer att spara på vattnet i kommunen. Vattenslangen ska hållas över vattenytan under hela påfyllningen. Annars kan det finnas en risk för att förorenat vatten hamnar i dricksvattenledningarna.

Har du synpunkter på vårt arbete - hör gärna av dig direkt till oss!

Öppettider
Kundservice, Boda mm
Påsar för matavfall
Se var du hämtar nya
SMS-Påminnelse
Missa inte sophämtningen
Pågående arbeten
Det här gör vi just nu
Nässjö Affärsverk
Vilka är vi och vad gör vi?
Upphandlingar
Gör affärer med oss
Vitvaror
Beställ hämtning
Jobba hos oss
Har vi någon tjänst till dig?