Close

Google Translate

Choose language in the menu to the right.

Use Google to translate the web site.

We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Google Translate Logotype
Är din häck en trafikfara?

Tack för att du sågar ner, beskär, tar bort och gör trottoaren säker inför vintern. Klicka på bilden och läs mer!

Soluppgång i stadsparken

Vackert och rofyllt - vintern är inte långt borta

Värmeljuskoppar

Ett litet avfall som har fått stor uppmärksamhet! Klicka och läs om hur sorterar du dem.

Bild Kor i vinterlandskap

Budgeten för 2016 har fastslagits av styrelsen för Nässjö Affärsverk AB respektive Nässjö Affärsverk Elnät AB. Fjärrvärmepriserna kommer inte att förändras inför kommande verksamhetsår. Inom Vatten och Avlopp är exempelvis investeringsbehovet långsiktigt mycket omfattande. En höjning med 5% görs av brukningsavgifterna för Vatten och Avlopp, berättar VD Greger Phalén. Anslutningsavgifterna höjs också med 5%.
Avgifterna för elnätsöverföring höjs med 4% för att täcka kostnadsökningar för överliggande nät. 
Vi ser ökande kostnader för renhållningsverksamheten, bland annat för transporter av olika avfallstyper liksom ökat behov av kompetens och utbildning hos chaufförer och anläggningspersonal. Därför föreslås renhållningsavgifterna för hämtning av hushållsavfall höjas med 5%. Kostnaden för tömning av enskilda avloppsanläggningar kommer inte att förändras. 

Nyheter

Projekt Gisshult - överföringsledning

Nu är arbetet i full gång med VA-överföringsledningen till Gisshult. Arbetet med schaktning, rörläggning, fyllning och grovåterställning av mark startade för någon vecka sedan vid Lerbacksgatan och följer sedan gamla Eksjövägen till Stackeryd, och vidare mot Gisshult.

Parallellt har vi påbörjat grävarbeten i stugområdet.

Hunseberg gc-väg_stående

På uppdrag av Tekniska serviceförvaltningen utför NAV byggnation av ny gång- och cykelväg mellan Nässjö och Hunseberg. Samtidigt som gång- och cykelvägen byggs, lägger NAV vatten- och avlopp ned ny vattenledning och en tryckledning för avlopp.

Har du synpunkter på vårt arbete - hör gärna av dig direkt till oss!

Mina sidor 11:6

Här kan du se din förbrukningsstatistik,vilka tjänster du köper av oss med mera. Du kan också själv enkelt rapportera in din vattenförbrukning!
Du behöver ditt kundnummer och kod för att kunna logga in. Dessa hittar du på din faktura.

Höst 11:6 puff

Tiden går fort, sommaren är i princip över och hösten är här. Se när vi kommer och hämtar sista gången hos dig på schemat på vår hemsida eller i almanackan du fått från NAV och Nässjö kommun (senaste hämtning är den 31/10). Sedan är det bara att ställa undan kärlet om du vill fortsätta med abonnemanget nästkommande år. 

Öppettider
Kundservice, Boda mm
Påsar för matavfall
Se var du hämtar nya
SMS-Påminnelse
Missa inte sophämtningen
Pågående arbeten
Det här gör vi just nu
Nässjö Affärsverk
Vilka är vi och vad gör vi?
Upphandlingar
Gör affärer med oss
Vitvaror
Beställ hämtning
Jobba hos oss
Har vi någon tjänst till dig?