Close
Google Translate

Choose language in the menu to the right.

Use Google to translate the web site.

We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Google Translate Logotype

Nyheter

Sabotage vid spillvattenledning

And

I ett otillgängligt område mellan Norrboda och Västra vägen har spillvattenledningen (avloppsvatten från hushåll) blivit igensatt med bland annat stora stenar. Stor del av flödet från Norrboda har då bräddat över i brunnar och ut i en sumpmark. En del av spillvattnet har sökt sig till en dagvattenledning (regnvatten) som mynnar ut i Höregölen. 
Så snart NAV fick kännedom om sabotaget genom Smålands Dagblad har åtgärder vidtagits.

Läs mer om de åtgärder som har vidtagits »

Priserna för tömning av enskilda avloppsanläggningar höjs från 1 mars 2015

Magnus slamtömning

Till följd av ökade kostnader för tömning av enskilda avloppsanläggningar har fullmäktige i Nässjö kommun fastställt en ny taxa. Priserna, som inte har förändrats sedan 2009, höjs med 5% och prishöjningen träder i kraft från 2015-03-01. För ett hushåll med normalstor tank innebär detta en höjning på i genomsnitt 50 kr per tömningstillfälle. För dig som vill ta del av den kompletta prislistan finns den här.

Läs gärna mer om reglerna och vad vi ger för tips och råd till dig som har en enskild avloppsanläggning; www.nav.se/slam

Läs mer »

Öppettider
Kundservice, Boda mm
Påsar för matavfall
Se var du hämtar nya
SMS-Påminnelse
Missa inte sophämtningen
Pågående arbeten
Det här gör vi just nu
Nässjö Affärsverk
Vilka är vi och vad gör vi?
Upphandlingar
Gör affärer med oss