Close
Google Translate

Choose language in the menu to the right.

Use Google to translate the web site.

We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Google Translate Logotype
Flicka med höstlöv och höstkampanj avfall

Nyheter

Vattenproduktion i nya vattenverket i Bodafors

Nya vattenverket huset

Från och med måndag 8 september kör vi dricksvattenproduktionen i Bodafors från det nya vattenverket. Första driftveckan har gått mycket bra och vi påbörjar nu rivningen av det gamla verket, vilket kommer pågå under ett par veckor.

Länsar utlagda i viken

Fredagen den 12 september har länsar lagts ut i Storesjön. Under rivningstiden, då utrustning och byggnad tillhörande det gamla vattenverket ska monteras ned, har vi ett tillfälligt vattenintag. För att skydda detta har länsar lagts ut och de kommer finnas i sjön under tiden som rivningsarbetet pågår. 

Läs mer om drifttagningen av det nya vattenverket »

Nya pumpar provas i Bodafors nya vattenverk

Vi är nu i slutfasen på byggnation och drifttagande av nytt vattenverk i Bodafors.  

Bild: Skiss Bodafors nya vattenverk

Under onsdagen den 3 september kommer vi att provköra pumparna i det nya vattenverket. Detta kan innebära tryckförändringar i dricksvattenledningarna. Provpumpning kommer att göras mellan kl 11.00 och 16.00. Vi räknar inte med att det ska bli missfärgat vatten eller att någon kund ska bli helt utan vatten, utan det är mer att just trycket kan variera i kranen. Det nya vattenverket är snart klart för att tas i drift och vi räknar med att vara igång med vattenproduktion från det nya vattenverket under september månad. Därefter påbörjas rivning av det gamla verket. 

Läs mer om projektet Bodafors nya vattenverk

Läs mer »

Öppettider
Kundservice, Boda mm
Påsar för matavfall
Se var du hämtar nya
SMS-Påminnelse
Missa inte sophämtningen
Pågående arbeten
Det här gör vi just nu
Nässjö Affärsverk
Vilka är vi och vad gör vi?
Upphandlingar
Gör affärer med oss