Close
Google Translate

Choose language in the menu to the right.

Use Google to translate the web site.

We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Google Translate Logotype

Nyheter

Planerat arbete i Pinnenrondellen den 24 oktober

Bild: fejkad trafikskylt med en NAV-djävul

Vi renoverar ytterligare ett farthinder i Nässjö tätort innan vintern. Denna gång är det ett arbete i Pinnenrondellen på Brogatan i riktning från Nässjö mot Malmbäck. Arbetet utförs fredagen den 24 oktober mellan 07.00 och 16.00. Trafiken från centrala Nässjö leds om via Fiskaregatan. Följ orangea hänvisningsskyltar. Vi utför detta arbete på uppdrag av tekniska serviceförvaltningen.

Läs mer »

NAVs priser från 2015-01-01

Bild

Budgeten för 2015 har fastslagits av styrelsen för Nässjö Affärsverk AB respektive Nässjö Affärsverk Elnät AB. Fjärrvärmepriserna kommer inte att förändras inför kommande verksamhetsår. Inom vatten och avlopp är investeringsbehovet långsiktigt mycket omfattande. En höjning med 4% görs av brukningsavgifterna för vatten och avlopp, berättar VD Greger Phalén. Anslutningsavgifterna för vatten och avlopp höjs med 25%.

Avgifterna för elnätsöverföring höjs med 2% för kostnadsökningar för överliggande nät. Renhållningsavgifterna för hämtning av hushållsavfall ligger fast samtidigt som återbetalning av fonderade medel för avslutning av Boda Avfallsanläggningen fortsatt pågår till utgången av juli 2015. Däremot höjs kostnaden för behandlingsavgifter för avfall som lämnas till Boda Avfallanläggning av verksamhetsutövare (ej privatkunder), liksom kostnaden för tömning av enskilda avloppsanläggningar.

Läs mer om prisförändringarna för fjärrvärme, elnät, VA och Renhållning »

Öppettider
Kundservice, Boda mm
Påsar för matavfall
Se var du hämtar nya
SMS-Påminnelse
Missa inte sophämtningen
Pågående arbeten
Det här gör vi just nu
Nässjö Affärsverk
Vilka är vi och vad gör vi?
Upphandlingar
Gör affärer med oss