Close

Google Translate

Choose language in the menu to the right.

Use Google to translate the web site.

We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Google Translate Logotype
Är din häck en trafikfara?

Tack för att du sågar ner, beskär, tar bort och gör trottoaren säker. Klicka på bilden och läs mer!

Värmeljuskoppar

Ett litet avfall som har fått stor uppmärksamhet! Klicka och läs om hur sorterar du dem.

Vy över Storesjön

Vår dricksvattentäkt för Bodafors

Soluppgång i Stadsparken

Stillhet, lugn och ro...

Storesjön vattenskyddsområde nyhet

Nej, det vill du nog inte.
Vi har blivit uppmärksammade på att terrängfordon och skotrar har körts på isen på Storesjön i Bodafors. Detta medför en stor risk och är därför förbjudet. En läcka är svår att sanera och ställer till med stora problem! Både Storesjön och Spexhultasjön är vattenskyddsområden. Sjöarna försörjer ett stort antal personer i kommunen med rent dricksvatten och vi måste tillsammans se till att dessa vatten skyddas mot föroreningar, både på kort och lång sikt. 

 

Nyheter

Projekt Gisshult - överföringsledning

Nu är arbetet i full gång med VA-överföringsledningen till Gisshult. Arbetet med schaktning, rörläggning, fyllning och grovåterställning av mark startade i november vid Lerbacksgatan och följer sedan gamla Eksjövägen till Stackeryd, och vidare mot Gisshult.

Parallellt pågår grävarbeten i stugområdet.

Hunseberg gc-väg_stående

På uppdrag av Tekniska serviceförvaltningen utför NAV byggnation av ny gång- och cykelväg mellan Nässjö och Hunseberg. Samtidigt som gång- och cykelvägen byggs, lägger NAV vatten- och avlopp ned ny vattenledning och en tryckledning för avlopp.

Har du synpunkter på vårt arbete - hör gärna av dig direkt till oss!

Mina sidor 11:6

Här kan du se din förbrukningsstatistik,vilka tjänster du köper av oss med mera. Du kan också själv enkelt rapportera in din vattenförbrukning!
Du behöver ditt kundnummer och kod för att kunna logga in. Dessa hittar du på din faktura.

Öppettider
Kundservice, Boda mm
Påsar för matavfall
Se var du hämtar nya
SMS-Påminnelse
Missa inte sophämtningen
Pågående arbeten
Det här gör vi just nu
Nässjö Affärsverk
Vilka är vi och vad gör vi?
Upphandlingar
Gör affärer med oss
Vitvaror
Beställ hämtning
Jobba hos oss
Har vi någon tjänst till dig?