Close
Google Translate

Choose language in the menu to the right.

Use Google to translate the web site.

We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Google Translate Logotype

Nyheter

Starkt resultat för 2014

Porlande Bäck

Styrelsen för Nässjö Affärsverk AB (NAV) har godkänt årsredovisningen för 2014. Det ekonomiska resultatet för NAV-koncernen uppgick till 32,7 Mkr. 
-       Trots fortsatt låga elpriser och ett betydligt varmare år än normalt uppnår vi ett resultat som ligger något över det budgeterade säger styrelseordförande Jeanette Söderström. 

Extraordinära poster påverkar resultatet både positivt och negativt. Resultatet möjliggör fortsatta investeringar med eget kapital inom främst VA- och fjärrvärmeverksamheterna.

Läs mer om resultatet för 2014 »

Flygtur med bra resultat!

Nils Holgerssson

Nils Holgersson-undersökningen, vars samlade resultat presenterades i slutet av förra året, visade under 2014 att vi inte har förflyttat oss i någon riktning jämfört med branschkollegor. Liksom under 2013 når vi plats 57, vilken får betraktas som ett prisvärt och godkänt resultat.
NAVs elnätspriser når vid årets mätning plats 36 (32). Våra fjärrvärmepriser ligger fortsatt på en mycket bra nivå, där vi i riksjämförelsen når plats 27 (29) av de 263 kommuner där fjärrvärmeleverantörer finns etablerade. För tjänsterna VA och Renhållning ligger vi i nivå med medel i Sverige.

Vi kan konstatera att NAV, som trots allt är en ganska liten aktör i energibolags-sammanhang, erbjuder kommuninvånare och näringsidkare bra och konkurrenskraftiga priser. 

Läs mer »

Öppettider
Kundservice, Boda mm
Påsar för matavfall
Se var du hämtar nya
SMS-Påminnelse
Missa inte sophämtningen
Pågående arbeten
Det här gör vi just nu
Nässjö Affärsverk
Vilka är vi och vad gör vi?
Upphandlingar
Gör affärer med oss